Výuka informatiky na škole Mozektevidi.net - Mozektevidi.net.

Výuka informatiky na škole

Nějaké blábolení o počítačích a jejích výuce. Informatika mě provází už od základní školy, programování v Turbo Pascal, zdrojáky, moje programy, source. O tom jak jsem začínal programovat.

image of Výuka informatiky na škole

Výuka informatiky v čechách

Díl první

Něčím by se mělo začít, tak začnu základkou. Na základní škole jsme měli povinně volitelný předmět počítačů. Když se ostatní učili psát ve wordu, exel, databáze, základní html ve Front Page, zoner Calisto a zoner gif animátor, zařídil jsem si kroužek programování v Turbo Pascalu. Nedostali jsme se moc daleko, můj nejdokonalejší program Mozek dospěl do verze 007 (ha, teď chytřejší dojde proč mám takovou přezdívku)
Pokud by byl zájem, můžu vložit zdrojáky, ale pochybuji, že by někomu k něčemu byly a taky pochybuji, že někdo programuje v Turbo Pascal 7.0 Pohoda
Ve FrontPage jsem dělal webové stránky pro školu. Hodně brzo se mi Frontpage znechutil. Náplň hodiny vypadala zajímavě. Učitelka mi dala klíče od sborovny kde byl jediný moderní počítač na škole s přístupem na internet a právy administrátora. Já jsem se pohodlně usadil, lelkoval a čekal na práci. Zbytek třídy v počítačové učebně psali ve wordu materiály. Když něco dopsali, korektor opravil chyby a nahrál na disketu. Posliček mi disketu přinesl a já metodou ctrl + c a ctrl + v nahrával do Front Page, upravoval styl textu, zarovnával. To bylo celé. Ve volném čase jsem surfoval na netu, bavil se s kámošem a tiskli jsme si obaly na CD na laserové tiskárně.

V té době jsem byl správcem třídního počítače (jediného) a jinak nic. Programování v Turbo Pascalu brzo upadlo pro nedostatek vědomostí přednášející učitelky, která se učila programovat průběžně s námi.

Program mozek verze BETA

Tato veze nikdy nespatřila světlo světa, byl to úplně první můj program

program Mozek;
uses crt;var a,b:real;
soucet,rozdila,rozdilb,soucin,podila,podilb,prumer,obvod,obsah:real;
 begin
 textbackground(2);
 textcolor(4);
 clrscr;
 write(" Program: ");
 textcolor(11);
 writeln(" MOZEK. ");
 textcolor(14);
 writeln(" Program velice rychle vypočíta mnoho operací.");
 textcolor(1);
 writeln(" Po provedení úkonu zmačkněte ENTER.");
 readkey;
 textcolor(0);
 textbackground(5);
 clrscr;
 write(" Zadejte první číslo. "); readln(a);
 textcolor(10);
 write(" Zadejte druhé číslo. "); readln(b);
 textbackground(1);
 clrscr;
 soucet:=a+b;
 rozdila:=a-b;
 rozdilb:=b-a;
 soucin:=a*b;
 podila:=a/b;
 podilb:=b/a;
 prumer:=(a+b)/2;
 obvod:=2*(a+b);
 obsah:=a*b;
 textcolor(5);
 writeln(" Součet je  : ",soucet:50:20);
 textcolor(12);
 writeln(" Rozdíl a-b je: ",rozdila:50:20);
 writeln(" Rozdíl b-a je: ",rozdilb:50:20);
 textcolor(13);
 writeln(" Součin je  : ",soucin:50:20);
 textcolor(14);
 writeln(" Podíl a:b je : ",podila:50:20);
 writeln(" Podíl b:a je : ",podilb:50:20);
 textcolor(15);
 writeln(" Průměr je  : ",prumer:50:20);
 textcolor(12);
 writeln(" Obvod je   : ",obvod:50:20);
 textcolor(2);
 writeln(" Obsah je   : ",obsah:50:20);
 readkey;
 textcolor(10);
 textbackground(4);
 clrscr;
 writeln(" Děkuji Vám za použití tohoto programu.");
 textcolor(2);
 write(" Byl vyroben 31.12.1999.");
 readkey;
 textcolor(5);
 textbackground(2);
 clrscr;
 writeln(" Kdo bude tento program nadále používat nechť zaplatí 5 KČ!");
 readkey;
 textcolor(125);
 textbackground(1);
 clrscr;
 writeln(" AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! ");
 writeln("  AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! ");
 writeln(" AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ!");
 writeln("  AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ! AHOJ!");
 readkey;
 end.

Další verze

Postupně se program vypracoval na další verze, přes různé podveze, bety, 002, 0022, 003, 003x až na verze 007 kde jsem také ukončil jeho vývoj. Další veze dodám, pokud by si někdo chtěl kompilovat potřebuje stáhnout původní Turbo Pascal 7.0 ten však nebyl uvolněn jako freeware. Nevím jestli se někde prodává, každopádně existuje freepascal ten je zdarma. Google dotaz Turbo Pascal download to řeší. Pokud by někdo chtěl Turbo pascal 7.0, můžem se nějak domluvit.

Programování v Turbopascalu

Turbo Pascal zdrojáky a tutorial

Na internetu se spoustu návodů na tento prehistorický programovací jazyk, verzi co používám ani nefunguje na Windows XP a v TP jsem nedělal od svých 15ti let vůbec.

Hlava programu

Definování proměných

program Mozek;
uses crt;
var
nahodaa,nahodab,barvac,M007:byte;
g,i,e,c,d,f,x,y,cislo,hadane,n:integer;
r,konec,textnamonitoru,otazka:string;
rychlost,nejcislo:word;
    begin
    textbackground(8);
    clrscr;
    textcolor(9);
    gotoxy(15,12);
    writeln("***************************************************");
    textcolor(2);
    gotoxy(15,13);
    write("* Program: ");textcolor(14);writeln(" M O Z E K 007            * ");
    textcolor(4);
    gotoxy(15,14);
    writeln("* Licenční ujednání je v přiloženém souboru.   *");
    textcolor(5);
    gotoxy(15,15);
    writeln("* Pokračujte libovolnou klavesou......      *");
    textcolor(9);
    gotoxy(15,16);
    writeln("***************************************************");
    readkey;                          { úvodní obrazovka }
 { textbackground(9);
  clrscr;
  textcolor(2);
  gotoxy(17,10);
  writeln(" Mozek,ten fakt musíš mít,");
  gotoxy(17,11);
  writeln(" výsledky ti pomůže najít.");
  gotoxy(17,12);
  writeln(" Zadej čísla,zmáčkni ENTER teť,");
  gotoxy(17,13);
  writeln(" výsledky budeš mít hned!");
  gotoxy(17,14);
  writeln(" Program MOZEK ulehčí ti v hlavě,");
  gotoxy(17,15);
  writeln(" příklady počítá hravě.");
  gotoxy(17,16);
  writeln(" A je tu ještě jedna rada,");
  gotoxy(17,17);
  writeln(" kup si ho hned je ZADARA!!");  }

repeat;                             { básnička }

Nabídka programů

repeat;
   textbackground(black);
   clrscr;
   gotoxy(15,3);textcolor(15);write("=");gotoxy(64,3);write("=");
   gotoxy(15,2);textcolor(15);write("==================================================");
   gotoxy(16,3);textcolor(18);write("T O H L E J E N A B I D K A P R O G R A M U..");
   gotoxy(15,4);textcolor(15);write("==================================================");
   textcolor(3);
   gotoxy(1,8);
   writeln("      - Pokud vás nebolej uši, zmáčkněte klávesu    1 ");
   writeln;
   writeln("      - Chcete vyzkoušet monitor, stiskněte klávesu   2 ");
   writeln;
   writeln("      - Kámen, Nůžky, Papír, bouchněte do klávesy    3 ");
   writeln;
   writeln("      - Pro vyzkoušení mozku (Vašeho), klikněte na   4 ");
   writeln;
   writeln("      - Jestliže chcete spustit program Šetřič, napište 5 ");
   writeln;
   writeln("      - Chceteli vědět INFO o MOZKU namačkejte     007 ");
   writeln;
   write("      - Chceteli ukonči program Mozek007, tlačte na   0 ");
   textcolor(14);
   readln(r);
   until ((r="0") or (r="1") or (r="2") or (r="3") or (r="4") or (r="5") or (r="007"));   { nabídka programů }

    {=========================}

A teď postupně všechny programy if

Info o pragramu mozek007

Vesměs blbosti, co mě napadli ve 14ti letech.

if r="007"then
 begin
 textbackground(0);

 clrscr;
 gotoxy(18,2);textcolor(15);write("============================================");
 gotoxy(18,3);textcolor(15);write("=");gotoxy(61,3);write("=");
 gotoxy(19,3);textcolor(125);write("L I C E N C N I  U J E N D N A N I  Pohoda");
 gotoxy(18,4);textcolor(15);write("============================================");
 writeln;
 writeln;
 textcolor(14);
 writeln(" Takže za prvé, tento program musíš šířit!!        ");
 writeln(" ALE! tenhle program nesmíš měnit, pokud mi o tom neřekneš! ");
 writeln(" Jestli programuješ na Pascalu, tak mi napiš nebo pošli programy! ");
 writeln(" Jestli seš bohatej tak mi pošli nějaky drobný ale ne deseťáky! ");
 writeln(" Hledám sponzory, možná i reklama v programu...");
 writeln(" Pokud máš zájem o spolupráci, tak mi napiš!");
 writeln(" Ale pokud najdeš nějakou pravopisnou chybu nebo něco podobného ");
 writeln(" tak to něříkej mojí učitelce Čežtyni..... Ok domluveno, jenom mě upozorni.");
 writeln(" Pokud máš nějaké nápady na vylepšení nebo programy tak mi napiš!");
 writeln("     ");
 writeln("     ");
 textcolor(blue);
 writeln(" Ok teď něco o mojí osobě ");
 writeln(" Je mi 14, chodím do Masarykovi základní školy ve Velkém Oseku. ");
 writeln(" Baví mě počítače, fotbal, hokej, amatérská kulturistika,");
 writeln(" mobily, motorka, informační technologie a holky.");
 writeln(" Momentálně jsem volný tak že, holky můžou psát i jen tak..");
 writeln(" Teď malé uklidnění abyste se holky nelekly, tak napíšu jak vypadám:");
 writeln(" Nevypadám jako počítačovej závislák a to poslední co bych chtěl by bylo,");
 writeln(" že bych nosil brejle, byl bílej jak stěna, hubenej bez svalů......to teda NE!!");
 writeln(" Jsem 172cm vysoký, 62KG hubený,tmavé vlasy a oči, atletická postava.");
 readkey;
  end;                {BLA/BLA}

{=========================}

Program šetřič obrazovky

Docela vymakaný program, můj nejoblíbenější

if r="5"then
  begin
  textbackground(0);
  clrscr;
  gotoxy(22,4);textcolor(white);write("=");gotoxy(56,4);write("=");
  gotoxy(22,3);textcolor(white);write("===================================");
  gotoxy(23,4);textcolor(25);write("P R O G R A M S E T R I C 0 0 7");
  gotoxy(22,5);textcolor(white);write("===================================");
  gotoxy(17,10);textcolor(10);write("Napiš jaký text chceš psát na monitor...");readln(textnamonitoru);
  gotoxy(17,12);textcolor(11);write("Zadej rychlost přepisování v milisekundách...");readln(rychlost);
  repeat;
  clrscr;
  gotoxy(22,4);textcolor(white);write("=");gotoxy(56,4);write("=");
  gotoxy(22,3);textcolor(white);write("===================================");
  gotoxy(23,4);textcolor(25);write("P R O G R A M S E T R I C 0 0 7");
  gotoxy(22,5);textcolor(white);write("===================================");
  gotoxy(17,14);textcolor(12);write("Chceš, aby se text mazal? (A/N)...");readln(otazka);
  until ((otazka="a") or (otazka="A") or (otazka="n") or (otazka="N"));
  clrscr;
  repeat;
  if ((otazka="A") or (otazka="a")) then clrscr else;
  randomize;
  nahodaa:=random(70);
  nahodab:=random(25);
  barvac:=random(30);
  gotoxy(nahodaa,nahodab);
  textcolor(barvac);
  write(textnamonitoru);
  delay(rychlost);
  until keypressed;
  end;                { program šetřič }

Program Kámen nůžky papír

Zase další můj "lepší" program. Také byl můj nejoblíbenější. Na škole neměl konkurenci

if r="3"then
         begin

{=========================}

repeat
clrscr;
randomize;
x:=random(2);
begin
textbackground(black);
clrscr;
gotoxy(22,4);textcolor(white);write("=");gotoxy(56,4);write("=");
gotoxy(22,3);textcolor(white);write("===================================");
gotoxy(23,4);textcolor(25);write("P R O G R A M  K . N . P  0 0 7");
gotoxy(22,5);textcolor(white);write("===================================");
gotoxy(13,10);textcolor(1);write("Vyber si pane: 0=šutr, 1=nůžky, 2=hajzl papír. ");
readln(y);
gotoxy(13,12);
delay(250);
textcolor(14);write("Ja dávám ",x);
delay(250);
end;
case x of
 0: begin
 if y=0 then
    begin
    textcolor(10);
    gotoxy(13,14);write("Hm, tak to je Remíza ....");
    end;
 if y=1 then
    begin
    gotoxy(13,14);
    writeln("Cha cha, prohrál jsi !");
    end;
 if y=2 then
    begin
    gotoxy(13,14);
    writeln("To je ale náhoda, to není možný, to je asi chyba programu.....");
    gotoxy(13,15);
    writeln("Ty si vyhrál ! Gratuluji.");
    end;
 end;
 1: begin
 if y=0 then
     begin
     gotoxy(15,14);
     writeln("Zase si vyhrál... Dáme si to znovu ? Prosím. ");
     end;
 if y=1 then
     begin
     gotoxy(13,14);
     writeln("Uf, remíza ");
     end;
 if y=2 then
     begin
     gotoxy(13,14);
     writeln("Směji se pod vousy - prohrál jsi prohrál Pohoda ");
     end;
 end;
 2:begin
  if y=0 then
     begin
     gotoxy(13,14);
     writeln("Nauč se to pořádně hrát, nebo prohraješ dům. ");
     end;
  if y=1 then
     begin
     gotoxy(13,14);
     writeln("Eště že jsme se o nic nevsázeli. Seš moc dobrej ");
     end;
  if y=2 then
     begin
     gotoxy(13,14);
     writeln("Znova ! Jsme stejně dobří ");
     end;
 end;
end;
textcolor(21);
gotoxy(15,16);
write("Chceš pokračovat? 1 ne nebo 0 ano ");readln(d);
until d=1;
textcolor(20);
gotoxy(15,18);write("Ahoj, příšte tě porazím, budu trénovat......");
readkey;                         { program Kámen nůžky papír }
end;
       {=========================}

Program neznámé číslo

Taky v pohodě program, ale není vůbec složitý na naprogramování v jakém koliv jazyku

if r="4"then
 begin
 textbackground(0);
 clrscr;
 window(10,2,70,4);
 textbackground(blue);
 clrscr;
 textcolor(2);
 gotoxy(12,2);
 write("Zadej, jaké největší možné číslo...");textcolor(14);readln(nejcislo);
 clrscr;
 gotoxy(12,2);
 textcolor(2);
 write("Myslím si číslo od 1 do ");textcolor(14);write(nejcislo);textcolor(2);write(", uhodni ho !");
 window(25,6,55,24);
 clrscr;
 randomize;
 cislo:=random(nejcislo);
 n:=1;
 textcolor(6);
 write(n,". marnej pokus: ");textcolor(14);
 read(hadane);
 while hadane<>cislo do
    begin
    textcolor(green);
    if hadane>cislo then writeln("Trošku uber !")
    else writeln("Trošku více !");
    n:=n+1;
    textcolor(6);
    write(n,". marnej pokus: ");
    textcolor(14);
    read(hadane);
    end;
 window(10,2,74,4);
 clrscr;
 writeln;
 textcolor(26);
 write(" Gratuluji, ale byla to doba. Moje číslo ",cislo," si uhádl na ",n,".pokus.");
 readkey;
 window(1,1,80,25);
 end;               { program neznámé číslo }

{=========================}

Program Blik

Pouze rozblikal obrazovku, zadala se rychlost blikání. Prej to dokáže zničit monitor, tomu však nevěřím

if r="2"then
  begin
  textbackground(black);
  clrscr;
  gotoxy(22,4);textcolor(white);write("=");gotoxy(54,4);write("=");
  gotoxy(22,3);textcolor(white);write("=================================");
  gotoxy(23,4);textcolor(18);write("P R O G R A M B L I K 0 0 7");
  gotoxy(22,5);textcolor(white);write("=================================");
  gotoxy(6,10);textcolor(11);write(" Zadej počet bliknutí ");readln(e);
  gotoxy(6,12);textcolor(9);write(" Zadej delku bliknutí v milisekundách ");readln(f);
  g:=1;
  textbackground(g);
  delay(200);
  for i :=1 to e do begin
  g:=g+1;
  textbackground(g);
  clrscr;
  delay(f);
  end;
  end;                      { program Blik }

{=========================}

Program zvuk

Se zvukem jsem si vyhrál, naprogramoval krásné melodie. Efektní byl i program, co neobsahoval příkaz nosound. Takový program nevypnul zvuk. I když se program vypnul, nepříjemný zvuk hrál dál. Pomohl pouze reset počítače.

if r="1"then
  begin
  textbackground(0);
  clrscr;
  gotoxy(22,4);textcolor(white);write("=");gotoxy(54,4);write("=");
  gotoxy(22,3);textcolor(white);write("=================================");
  gotoxy(23,4);textcolor(25);write("P R O G R A M Z V U K 0 0 7");
  gotoxy(22,5);textcolor(white);write("=================================");
  gotoxy(9,10);textcolor(10);write(" Nyní zadejte velikost tonu v herzích.... ");
  textcolor(14);readln(c);
  gotoxy(9,12);textcolor(4);write(" Těť zadejte delku tonu v milisekundách.... ");
  textcolor(14);readln(d);
  gotoxy(9,14);textcolor(5);write(" O kolik herz bude násludující ton zvýšen....");
  textcolor(14);readln(f);
  repeat
  gotoxy(22,4);textcolor(white);write("=");gotoxy(54,4);write("=");
  gotoxy(22,3);textcolor(white);write("=================================");
  gotoxy(23,4);textcolor(25);write("P R O G R A M Z V U K 0 0 7");
  gotoxy(22,5);textcolor(white);write("=================================");
  gotoxy(15,15);textcolor(9);write("Nyní slyšíme ",c," herzců");
  sound(c);
  delay(d);
  nosound;
  c:=c+f;
  clrscr;
  until keypressed;                 { program Zvuk }
        end;

Závěrečné titulky

if r="1"then
       begin
       readkey;
       end;
       if r="5"then
       begin
       readkey;
       end;
if((r="1")or(r="2")or(r="3")or(r="4")or(r="5")or(r="007"))then
clrscr;
textbackground(black);
textcolor(blue);
clrscr;
gotoxy(10,13);write("Chcete ukončit program Mozek 007 ? (AN)");read(konec);
until ((Konec="a") or (konec="A") or (konec="ano") or (konec="ANO"));


{====================}
if((r="0")or(r="1")or(r="2")or(r="3")or(r="4")or(r="5")or(r="007"))then
 begin
 textbackground(0);
 textcolor(14);
 clrscr;
 gotoxy(10,10);
 write("************************************************************");
 textcolor(1);
 gotoxy(5,11);
 writeln("   *     Děkuji Vám za použití tohoto programu.      *");
 textcolor(2);
 gotoxy(4,12);
 write("   *         Vyrobeno 4.1.2002            *");
 gotoxy(4,13);
 textcolor(4);
 write("   *   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   *");
 textcolor(15);
 gotoxy(4,14);
 write("   *         E-mail : Mozek007@seznam.cz      *");
 gotoxy(4,15);
 write("   *          Mobil : xxxxxxxxxxx          *");
 gotoxy(4,16);
 write("   *           Fax : xxxxxxxxxxxx          *");
 gotoxy(10,17);
 textcolor(14);
 write("************************************************************");
 readkey;
 end;

end.                        { Závěr ........ }

A to je vše

K Turbo Pascalu jsem na internetu sháněl různé tutoriály, zdrojáky, měl pár kontaktů, sehnal jsem si i Turbo Pascal pro Windows, tam ale byla jiná syntaxe, staré pas soubroy mi nefungovali Nic moc tak jsem toho nechal. TP mi dal dobrý základ pro pochopení podmínek a cyklů, v současné době moc neprogramuji, snad jen to PHP, MySQL a Visual Basic. Jinak nic.


autor článku OS | datum publikování 7.únor.2007 19:01 | Škola, studium a vše okolo Studium |

Kometáře

#1 SpeedyGT wwwwww.speedygt.ic.cz

Parada, rad zavzpominam na starý časy s Turbo Pascalem na zakladce:-D . Jinak si ještě pamatuju, že ten program byl nej co tam kdo udělal:-D . Asi proto že byl tak univerzalní SMIL reaguj

datum 07.02.2007 22:40

unknown unknown

#2 [zener] www

Turbo Pascal rulezzzz :-D Ackoliv je TP jazykem dost starym, stale nebyl prekonan, co se jednoduchosti tyce. Ma vynikajici strukturu a logiku. Pro pochopeni principu je naproste dokonaly 8-) Ne nahodou se uci vsude, kde je programovani. Tim myslis ZS, SS i VS :-P reaguj

datum 07.02.2007 23:28

unknown unknown

#3 [zener] www

TO MzK: Jinak ty Tvy zdrojaky jsou fakt strasny. Aby se v nich prase vyznalo :-D reaguj

datum 07.02.2007 23:30

unknown unknown

#4 MzK wwwmozektevidi.net

TO [zener]: To když jsem slyšel poprvé (že se TP učí na vysoké škole), nemohl jsem uvěřit, prostě šok.
Jo zdrojáky jsou hrůza, sám jsem se hodně rozmýšlel, jestli je zveřejním. Na druhou stranu, musím se pochlubit s prvním úspěchem, na základce to patřilo k lepším pracím.TO SpeedyGT: Dík 8-) reaguj

datum 08.02.2007 06:39

unknown unknown

#5 --==[FReeZ]==-- wwwfreez.php5.cz

ve zdrojaku "Hlava programu" mas 4x zbytecne gotoxy. Stacilo pouzit writeln a odradkovani by se provadilo samo. Dale je tam chyba "repeat;" by
melo byt "end." A to nemluve o chybne syntaxi, takto se v pascalu nepise.

ve zdrojaku "Nabidka programu" jsou dalsi 3 zbytecne gotoxy, stacil jeden + pouziti writeln.

ve zdrojaku "Vesměs blbosti, co mě napadli ve 14ti letech." - II -

ve zdrojaku "Program šetřič obrazovky" - II - + je tam vice instrukci na stejnem radku oddelenych strednikem, za to by se mely sekat hlavy =)

ve zdrojaku "Program šetřič obrazovky" - II -

a vsude niz je to taky...

Jeste mam nekde na CD sve nekolikatisicradkove sources z BP 7.0 tvorene ve 12-ti az 14-ti letech =) reaguj

datum 08.02.2007 14:23

unknown unknown

#6 [zener] www

TO MzK: Nojo, ono je problem s tim programovanim. Mame ve tride kluky, co jsou strojari, takze programovani jim rika akorat neco u CNC :-D Musi se nejak dorovnat znalosti na stejnou uroven, proto Pascal ;-)

TO --==[FReeZ]==--: omg, nic proti Tobe, ale jak jiz bylo receno, jedna se o prvni programy. Docela rad bych videl Tvuj prvni program v Pascalu. Nemyslim si, ze bys v programu "Ahoj svete" pouzival pole, jednotku graph, zapis dat do souboru nebo treba ovladani LPT portu :-P Shodneme se na tom, ze je tam hodne chyb a vetsina problemu by sla resit lepe - elegantneji. Ale tohle neni clanek o estetice programovani, tak si to, prosim, uvedom :-# reaguj

datum 08.02.2007 16:35

unknown unknown

#7 MzK wwwmozektevidi.net

Pořádně programovat začínám až teď (docela pozdě), protože na základce turbo pascal byl jenom takový úvod a pak ani učitelka nevěděla co nás učit, protože uměla jen základy. V php jsem samouk a pak je tu ještě Visual Basic a to je první jazyk, který se učíme trochu na škole. 2 hodiny týdně, ve čtvrťáku se začneme učit php a to se budu nudit NDA
Freezi, každý není PAN programátor jako ty, někdo začíná i s chybama :-) reaguj

datum 08.02.2007 17:10

unknown unknown

#8 [zener] www

TO MzK: "někdo začíná i s chybama", tak tenhle vyrok me pobavil :-D Pamatuju si casy, kdyz jsem stejny text vypisoval Ctrl+C, Ctrl+V, namisto cyklu NVM

Jinak si myslim, ze neni az tak potreba znat hodne jazyku. Chce to umet podstatu programovani (Pascal), objektovyho programovani - z Pascalu nejsnazsi Delphi, samozrejme :-P Pak se hodi neco z webovyho programovani (PHP, ASP) a databaze (SQL). Pak neni az takovy problem se, v pripade potreby, naucit, co po Vas kdo chce (kdo jiny, nez zamestnavatel, ze?) :-D reaguj

datum 09.02.2007 02:08

unknown unknown

#9 Lancelot wwwlancelotak.net

Začínal jsem také na pascalu, ovšem psaní PHP scriptů bych nenazval programováním. reaguj

datum 10.02.2007 19:41

unknown unknown

#10 SpeedyGT wwwwww.speedygt.ic.cz/

Teda oldo, že se nesydiš :-D :-D reaguj

datum 10.02.2007 20:16

unknown unknown

#11 matej21 www

TO fgnfgng: LoL, jaky mas IQ? NVM reaguj

datum 30.03.2007 20:59

unknown unknown

#12 MzK wwwmozektevidi.net

TO matej21: BAN IP adresy řeší všechno 8-) reaguj

datum 30.03.2007 23:34

unknown unknown

#13 hnup www

nazdaaarrr jasem hnup ajakvam řikajou?mě estedebyle volepy čo
kundoa vimastenej debyle ste šýlení napyste my mohly by chom sy nada
by jste to nevyděli reaguj

datum 25.05.2007 18:53

unknown unknown

#14 mr.Crow wwwdisposed.xf.cz

hnup: pokud ti nic neběhá v žilách, alkohol ani jiná podobně účinkující látka, nechápu tě. Ale co, každý je nějaký, že? :-) reaguj

datum 28.07.2007 00:03

firefox windows-xp

Nové kometáře nejsou povolené.