Mozektevidi.net - Mozektevidi.net.

Autor: MzK

Napsal celkem 1852 příspěvků
Z toho neschválených 2 příspěvků
Je tu s námi od 23.11.2006 17:40
Takže je s námi už 4941 dní, tj. 706 týdnů a tj.165 měsíců, tj 14 roků.
Naposled se ozval 07.09.2016 22:24
Zůčastnil se celkem 570 diskuzí

První komentář:

Datum: 23.11.2006 17.40
Text: Pokusný komentář

Poslední komentář:

Datum: 07.09.2016 22.24
Text: 1. Čitelnější displej: Wide Color displej Nový iPhone 7 i 7 Plus disponuje displejem s funkcí Wide Color. Ta zajišťuje, že displej upravuje barvy v závislosti na okolí, ve kterém se nachází a zobrazuje tak skvěle obsah za téměř jakýchkoliv podmínek. 2. širokoúhlý fotoaparát, více nastavení, možnost zvolit si rozlišení Duální fotoaparát u iPhone 7+. První širokoúhlý, druhý teleobjektiv. Dokonce prý umí pracovat s hloubkou obrazu což se hodí na portréty. Optická stabilizace obrazu, f/1.8 3. Odolnost vůči vodě splněno, IP67 :) 4. Stejné rozměry Zatím neznámé.

Použité operační systémy:

2007

opera firefox firefox opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera internet-explorer-6 opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera firefox firefox firefox firefox opera opera

2012

firefox

2007

opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera

2008

opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera firefox firefox firefox konqueror opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera

2009

opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera konqueror opera opera opera opera opera opera internet-explorer-8 opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera

2010

opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera opera

2011

firefox firefox

2010

opera opera opera opera firefox firefox firefox firefox safari firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox opera firefox firefox firefox firefox

2011

firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox safari firefox firefox firefox firefox

2012

firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox safari firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox firefox

2013

firefox firefox firefox firefox firefox chrome chrome firefox safari chrome

2014

firefox firefox firefox

2015

firefox

2016

firefox firefox firefox

Použité prohlížeče:

2007

windows-xp windows-xp windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux windows-vista windows-vista gnu-linux gnu-linux windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux linux-ubuntu linux-ubuntu linux-ubuntu linux-ubuntu gnu-linux gnu-linux

2012

windows-8

2007

gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp windows-xp windows-xp windows-xp windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux windows-vista windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista windows-vista windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp windows-xp windows-xp windows-xp windows-xp gnu-linux

2008

gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-2000 windows-2000 windows-2000 linux-debian gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-xp windows-xp windows-vista windows-xp windows-xp windows-xp windows-xp windows-xp windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux windows-xp windows-xp windows-vista gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-xp windows-xp gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux microsoft-windows gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux

2009

gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux gnu-linux windows-vista gnu-linux windows-xp windows-xp windows-xp windows-xp windows-vista windows-vista windows-7 windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista

2010

windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista

2011

windows-7 windows-7

2010

windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-vista windows-7 windows-7 windows-7 gnu-linux windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-mobile windows-7 windows-7 windows-7 windows-7

2011

windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 apple-ipad windows-7 windows-7 windows-7 windows-7

2012

windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 android windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 windows-7 linux-ubuntu linux-ubuntu windows-7 linux-ubuntu linux-ubuntu linux-ubuntu windows-7 linux-ubuntu windows-7 windows-8 windows-8 windows-8

2013

windows-8 windows-8 windows-8 linux-ubuntu windows-8 windows-vista windows-vista apple-iphone linux-ubuntu

2014

windows-8 linux-ubuntu

2015

linux-ubuntu

2016

macosx macosx macosx