Jak v rohlíku řešíme nutriční hodnoty Mozektevidi.net - Mozektevidi.net.

Jak v rohlíku řešíme nutriční hodnoty

Slepá cesta přes PNG obrázky, převod HTML do PDF přes Wkhtmltopdf a následně Imagick. Lepší cesta přes wkhtmltoimage, pngquant a to vše paralerně. Aneb jak dostat do mobilní aplikace nutriční hodnoty ve formě png obrázku

Disclaimer. Zrovna pro tento úkol by bylo lepší vygenerovat statické JSON a zpracovat v appce. Možná. A možná taky ne.

Úkol byl jasný - vyhovět zákonům a u produků zobrazit jejich nutriční hodnoty. Na webu to bylo jednoduché, prostě se vykreslila další komponenta v šabloně. A pro naše Appky se vymyslelo, že se to tam bude přenášet jako PNG obrázek. Na první pohled nesmyslná implementace pro kterou hovoří jen několik výhod:

 • Nemusíme zvětšovat Json soubor s exportem produktů o jejich nutriční hodnoty
 • V appce se nemusí řešit grafika, grafiku si pořešíme na serveru
 • Statické obrázky se dají přesunout na CDN (ale statický json soubor taky)
 • Appka si stáhne png obrázek s nutričními hodnotami až při otevření detailu produktu

Nevýhody jsou takové, že vygenerování obrázku je pomalejší než vygenerování textu. A i nároky na datový přenos jsou mnohem větší. Navíc tam byly přísné požadavky na vzhled, písmo, barvy, rozměry.

Výsledek vypadá takto:

nutriční hodnoty rohlík.cz

Slepá cesta

Nejprve jsem to zkoušel přes imagettfte, ale to má dost omezení a špatně se ladí. Jednodušší variantou je si vygenerovat html.

/**
 * @param Grocery $product
 * @return string HTMl zdroj pro generování PDF
 */
public function generateHtmlTextForCreatePDF(Grocery $product)
{
  $file = file_get_contents(__DIR__ . '/SF-UI-Display-Regular.txt'); //požadované písmo
  $html = "<html>
    <head>
    <style type='text/css'>
      @font-face {
        font-family: 'sfns_displayregular';
        src: url(data:font/truetype;charset=utf-8;base64,$file);
      }
    </style>
    </head>
    <body>";
  $html .= '<div style="padding-bottom: 10px;">Nutriční hodnoty na ...';
  //...zkráceno
  return $html;
}

Následně se toto html převádělo do PDF přes Wkhtmltopdf a toto PDF do PNG, což umí Imagic.

$imagic = new Imagick();
$imagic->readImage($this->staticContentPath . 'nutrient/' . $grocery->getId() . '.pdf[0]');
$imagic->setFormat('png');

Jenže výsledný obrázek neměl požadované rozměry a po resize se rozostří. Takže tento způsob jsem také zavrhnul.

zvolené řešení

Třetí varianta generuje PNG obrázky rovnou z HTML bez konverze do PDF pomocí wkhtmltoimage. A to funguje znamenitě.

A protože by sériové vytváření osmi tisíc obrázků by trvalo moc dlouho, napsal jsem podporu paralerního zpracování přes Symfony\Component\Process.

V praxi to funguje takto: Hlavní command v cyklu generuje HTML soubory a spouští nové procesy, kterým jako parametr cestu k tomu html souboru.

$command = sprintf('wkhtmltoimage --crop-w 600 %s %s', $pathToHtml, $pathToPng);
$command = new Process($command);

A protože ten skript vygeneroval velké obrázky 60KB, musí se prohnat přes pngquant, který z toho udělá pouhé 6KB obrázky.

Bohužel Symfony Process neumí do jednoho procesu vložit více příkazů, něco jako wkhtmltoimage && pngquant, takže se musí toto provést ještě třetím procesem. A protože i toto chceme paralerně, musíme to udělat takto:

shell_exec("find $path -name '*.png' -print0 | xargs -0 -P4 -L1 pngquant --quality=65-80 --ext .png --force 256");

Hlavní proces, který generuje HTML soubory a spouští další procesy je moc rychlý, takže spustí klidně 600 podprocesů než se stihne ten první dokončit a tím se zahltí server.

V cloudu by to nebyl problém, ale na klasickém 8 jádrovém processoru to musíme trochu omezit, což o něco zesložitilo skript.

Výsledek s paralerním zpracováním obrázků vypadá takto:

protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
{
  if (!$count = $this->getCount()) {
    return 0;
  }
  $this->progress = new ProgressBar($output, $count);
  $this->progress->start();
  $offset = 0;

  $parameters = $this->container->getParameters();
  $path = $parameters['staticContent']['path'] . '/nutrient/';

  /** @var Process[] $processSet */
  $processSet = [];
  while ($rows = $this->getRows($offset)) {
    $output->writeln(sprintf('<info>offset %s</info>', $offset));

    foreach ($rows as $row) {
      $html = $this->imageStorage->generateHtmlTextForCreatePDF($row);
      $command = $this->imageStorage->createCommandForGeneratingNutrientImage($html, $row->id);
      $processSet[$row->getId()] = $command;
      $processSet[$row->getId()]->setTimeout(NULL);
      $processSet[$row->getId()]->start();

      $processSet = $this->checkProcessSet($output, $processSet, 4);
    }

    $offset += self::LIMIT_ROWS;

    if (memory_get_usage(TRUE) > 167772160) {
      $this->entityManager->clear();
      $output->writeln('<info>gc_collect_cycles</info>');
      gc_collect_cycles();
    }

  }

  $processSet = $this->checkProcessSet($output, $processSet, 0);

  //multi-core version pngquant
  shell_exec("find $path -name '*.png' -print0 | xargs -0 -P4 -L1 pngquant --quality=65-80 --ext .png --force 256");

  $this->progress->finish();
  $output->writeln('');

  return 0;
}

private function checkProcessSet(OutputInterface $output, $processSet, $maxCountOfProcess = 4)
{
  $finished = [];
  while (count($processSet) > $maxCountOfProcess) {
    usleep(600);
    foreach ($processSet as $i => $process) {
      $process->checkTimeout();
      if (!$process->isRunning()) {
        $processSet[$i] = NULL;
        unset($processSet[$i]); //remove
        $finished[] = $i;
        $this->progress->advance(1);
      }
    }

  }

  if ($finished) {
    $output->writeln(sprintf('<info>finished: %s</info>', implode(',', $finished)));
  }

  return $processSet;
}

závěrem

 • Načteme z DB požadované nutriční hodnoty
 • vygenerujeme HTML soubor dle grafiky zadavatele
 • tento HTML soubor převedeme na png obrázek pomocí wkhtmltoimage
 • tento obrázek zmenšíme přes pngquant
 • A to vše paralerně.

Nakonec by bylo lepší jen vygenerovat statické json soubory s nutričními hodnotami a ty by si naše aplikace stáhla a zobrazila. Měly by cca 300 bajtů.


autor článku OS | datum publikování 11.Mar.2016 16:33 | články ze světa počítačů IT |

Kometáře

Zatím tu nejsou žádné (schválené) kometáře.

Přidej názor do diskuze

Pamatuj na to, že tvůj příspěvek o tobě něco vypovídá. O tom, jak jsi inteligentní, jak se chováš a kolik ti je let. Tak se podle toho chovej ;-)
Kometáře s neověřenou IP adresou čekají na ruční schválení. Pokud se některý kometář nezobrazí ihned, čeká na schválení, neposílejte komentář znova.