Zápis na VŠ - Univerzita Pardubice Mozektevidi.net - Píše Olda Šálek.

Zápis na VŠ - Univerzita Pardubice

Tak už jsem zapsaný k dennímu studiu na Pardubické Univerzitě, fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Informační technologie

Opět studovat? Ano.

O tom, jak jsem si vybral vysokou školu jsem již psal. Od té doby jen proběhl zápis, kde mne ani nic nepřekvapilo, snad jen rasizmus naruby u stipendií. Univerzita Pardubice nabízí několik stipendijních programů ať už prospěchové, ubytovací, sociální ale navíc i nějaké romea pro romskou menšinu.
Dále nám pověděli něco o studiu, na mne moc podrobně, 100% těchto informací je na oficiálních stránkách univerzity, tak ten zápis mohli zkrátit.

Úroveň angličtiny

Do nějakých sedmi dnů musí každý nově přijatý student projít testem angličtiny, který prověří znalosti a dle toho se zapíše do správné úrovně. Já jsem na tom s angličtinou bídně, na základce i na střední pouze němčina, toho teď lituji.
No ale testem musí projít každý, i naprostý začátečník třeba jen s 10ti procenty byla odpověď na dotaz od jednoho studenta.
Úrovně jsou následující:
Kurzy AJ pro 1. ročníky studia se otvírají ve 3 úrovních: CEFR A1, CEFR A2, CEFR B1. Toto označení vychází z úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, ve zkratce CEFR), který je členěn na šest základních úrovní, a to CEFR A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Systém kurzů AJ a jejich označení na UPa je tvořen tak, abyste dle počáteční kompetenční úrovně mohli v následujícím ročníku navázat na získané dovednosti a úspěšné dokončení předmětu bylo mezinárodně uznatelným dokladem o Vaší komunikativní kompetenci.

Škála skóre a odpovídajících kurzů:

  0 -  25%         kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení CEFR A1

26 -  50%          kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení CEFR A2

51 - 100%         kurzy AJ, jejichž název obsahuje označení CEFR B1

A a moje překvapení? Testem jsem prošel, nějaké odpovědi jsem tipoval další přeskočil. A dosáhl jsem skóre 35% což mne řadí do druhé úrovně, kam ale nechci. Hm, štěstí začátečníka, snad mne nebudou nutit do A2 a pustí mne do A1.

Sociální a zdravotní.

Hned po té, co jsem měl napsané potvrzení o studiu pádím do VZP doufaje, že nebudu muset platit zdravotní (do teď 1601Kč měsíčně). Tam mne vyvedou z omylu, zdravotní budu platit i jako studen, ale snížené o necelé dvě stovky. No co, smůla, tak snad budu mít více štěstí na sociálním. Sociální teď platím přes 3 tisíce každý měsíc.
Zde už vůbec žádná úleva, potvrzení o studiu je nezajímá. Jediná možnost je požádat o snížení záloh, ale to mohu až příští měsíc.


autor článku Oldřich Šálek | datum publikování 5.září.2010 14:25 | Škola, studium a vše okolo Studium |

Kometáře


Komentáře a diskuze ke článku tady
diskuze ke článku