Konec studia UPCE, nový směr života Mozektevidi.net - Píše Olda Šálek.

Konec studia UPCE, nový směr života

Ukončil jsem studia Informačních technologií na Pardubické univerzitě. Už nejsem student. Proč? A co teď plánuji dělat? Je toho dost…

image of Konec studia UPCE, nový směr života

Ještě chvilku k UPCE

Nedávno jsem psal, že mne studium IT v Pardubicích nebaví. Důvodů bylo několik:

 • Nevyhovovala mi skladba předmětů - například proč se budu učit C a C++, když mne baví PHP a Java?
  Nebo proč se budu učit Matlab, Statistiku, Teorii grafů, Elektrotechniku, když se zajímám o Android, Web technologie, Linux.
  Zajímavých předmětů bylo minimum.
 • Nechtěl jsem se něco (nepotřebného) učit jenom kvůli zápočtu.
 • Někteří učitelé mi přišli arogantní (Já vím všechno a vy nevíte nic.)
  Nahánět nějakého učitele kvůli zápočtu nebo semestrálce celé 2 týdny někde různě po škole se mi taky nechce. Přece ON chce něco ode mně (semestrálku), tak ať si ON udělá čas.
 • Trávit hodiny čekáním na druhou část zkoušky? Děkuji nechci.
  Domluvit se na konkrétním času na konzultace a pak tam čekat hodinu, jestli vůbec přijde? Super.
 • Nepovažuji důležité umět spousty věcí z hlavy, mnohem důležitější je chápat souvislosti a umět potřebné informace najít.

Takže po zvážení všeho pro a proti jsem napsal žádost o přerušení / ukončení studia, nechal si v knihovně potvrdit výstupní list, odevzdal index a průkaz studenta. (Žádost stačila odeslat emailem, ale stejně jsem musel odevzdat ten index).

Dnes mi přišel doporučený dopis, že mé žádosti bylo vyhověno. Mám 3 semestry hotové, 90/180 kreditů nasbíráno. Více článků na téma studium vysoké školy.

Studium mám tedy přerušené na 2 roky. Mohu jej obnovit, ale s touto variantou moc nepočítám.

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 24. ČERVNA 2011
Článek 21 Přerušení a ukončení studia
(1) O povolení přerušit studium na písemnou žádost studenta rozhoduje děkan, nebo rektor, uskutečňuje-li studijní program univerzita. V rozhodnutí určí začátek a konec doby přerušení studia.
(2) Po dobu studia v jednom studijním programu je možné přerušit studium v celkové době nejvýše dva roky. Přerušení studia zaznamená studijní oddělení fakulty, nebo vysokoškolského ústavu studentovi do výkazu o studiu a do IS STAG.
(3) Nejdéle do pěti pracovních dnů po skončení přerušení studia je student povinen se znovu zapsat do studia. V případě, že tak neučiní, je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.

Co dál?

Mám spousty úkolů v TODO listu, projektů, nápadů a webů co bych rád co nejdříve dokončil. Nic světoborného, většina budou blbosti, přesto je chci dodělat.
Živnostenský list mám stále, takže buď

 • rozjedu podnikání - tvorba webů a interních systémů, PHP a MySQL programování
 • láká mne programování pro android
 • občasný výdělek a zároveň koníček je fotografování
 • rozhodně si chci zlepšit angličtinu
 • uvažuji o nějaké zahraniční cestě, na měsíc až dva.
 • a nebo se můžu nechat někde zaměstnat

V každém případě chci zapracovat na time managementu. V současné době se mi velmi často stává, že velkou část dne promrhám na internetu, facebooku a nic neděláním. A to chci změnit HNED.


autor článku Oldřich Šálek | datum publikování 19.červen.2012 18:57 | Škola, studium a vše okolo Studium |

Kometáře


Komentáře a diskuze ke článku tady
diskuze ke článku