Koho budete volit? Mozektevidi.net - Píše Olda Šálek.

Koho budete volit?

Bude to Pravice nebo Levice. ODS nebo ČSSD? Komunisti? Zelení? Topolánek nebo Paroubek? První politický post.

Pravice nebo Levice?

Pravice je označení pro konzervativní politické strany a politické směry, které tyto strany prosazují. Vzniklo na konci 18. století v období Velké francouzské revoluce, kdy ve francouzském parlamentu zasedali umírnění zastánci konstituční monarchie (Feuillanti) na pravé straně sněmovny a radikální příznivci nového řádu (Montagnardi) na levé.

Základní rysy pravicové politiky

  • Pravice klade důraz na základní svobody jednotlivce.
  • Prosahuje zaručenou ochranu soukromého vlastnictví a svobodu podnikání.
  • Odmítá výrazné zásahy státu do fungování ekonomiky, podle principů tzv. neviditelné ruky trhu.
  • Podle některých kritiků (hlavně z řad levice) se staví také i za zvýhodňování privilegovaných vrstev společnosti, tedy těch bohatších na úkor chudších. Tyto tendence razí a prosazují hlavně komunisté, v druhé polovině 20. století však začaly pravicové strany do svého programu zakomponovávat i jisté sociální prvky.

pravice vs levice

Oproti Pravici tu máme Levici.

Levice je označení pro socialistické politické strany a politické směry, které tyto strany prosazují. Vzniklo na konci 18. století v období Velké francouzské revoluce, kdy ve francouzském parlamentu zasedali radikální příznivci nového řádu (Montagnardi) na levé straně sněmovny a umírnění zastánci konstituční monarchie (Feuillanti) na pravé. V zásadě se levicové strany řídí heslem francouzské republiky Liberté, égalité, fraternité (Svoboda, rovnost, bratrství).

Základní rysy levicové politiky:

  • Hájí práva a zájmy nižších a středních vrstev společnosti, zvlášť zájmy zaměstnanců proti vlastníkům výrobních prostředků.
  • Prosazuje politickou rovnost, sociální rovnost a rovnost příležitostí prostřednictvím ochrany sociálně slabých vrstev. Dále rovnost forem vlastnictví, přičemž upřednostňuje státní, družstevní nebo jinou společnou formu vlastnictví před vlastnictvím soukromým.
  • Přiklání se spíše ke kolektivním formám podnikání, staví se za vyšší míru zásahů státu do ekonomiky. Snaží se zavést rozsáhlé sociální zabezpečení, které vede k vysokému zdanění příjmů.

Některé části levicové ideologie jsou vzájemně v rozporu. Požadavek státní kontroly společnosti se staví proti přirozeným právům člověka, sociální rovnost se neslučuje s třídním přístupem, a podobně. Jednotlivé levicové strany si proto vybírají jen části levicových myšlenek, nebo se uvnitř štěpí na názorové proudy, či křídla, takže se někdy hovoří o levicové či pravicové orientaci i v rámci jedné strany.

Zdroj wikipedia. Tedy, politicky korektní zdroj.

Můj názor.

Z wikipedie jsem pochopil, že levice podporuje sociálně slabé. Rodiny s více dětmi. Možná i nepracujicí. Menší řecnická otázka, koho tím myslím? Rasismus nechme stranou.

Pravice podporuje bohaté. Já si nevolím stranu, já si volím život. A proto se sám sebe ptám. Chci být sociálně slabý a využívat výhod levicové politiky nebo chci být silný, samostatný a využívat „výhod“ pravicové politiky?

A jaký je váš názor? Přispívejte do diskuze…


autor článku Oldřich Šálek | datum publikování 14.říjen.2008 18:30 | Názory na cokoliv Názory |

Kometáře


Komentáře a diskuze ke článku tady
diskuze ke článku