Jednání s aukro.cz - o nervy Mozektevidi.net - Píše Olda Šálek.

Jednání s aukro.cz - o nervy

Potřeboval jsem od aukro.cz jednu základní věc - kompletní odstranění mého uživatele z databáze.

image of Jednání s aukro.cz - o nervy

Problém: aukro.cz mi posílá spamy.

na můj osobní email, mi chodily spamy od aukro.cz.. Z počátku jsem je všechny označoval štítkem spam, ale později mne to přestalo bavit. Napsal jsem jim, ať mi zruší posílání spamů na moji emailovou adresu.
Odpověď: Přihlašte se do svého účtu a změňte si nastavení zasílání informačních emailů.
Přihlásit se nemohu, nevím heslo.
Aukro.cz: bla bla bla..
Samo sebou nevím ani odpověď na kontrolní otázku.. Vygenerujte mi nové heslo a zašlete na email.
Aukro.cz: bla bla bla..
Tak mi zrušte celou registraci..
Aukro.cz: bla bla bla..
Aha, takže pro zrušení registrace potřebujete vědět heslo.. hm, heslo nevím.
Aukro.cz: bla bla bla..
Aha, heslo mi změníte, až po správné odpovědi na kontrolní otázku.. odpověď nevím. to to tak trochu zacyklený nemyslíte?
Aukro.cz: bla bla bla..

No, jen se podívejte na plnou verzi:

Dobrý den, pane Šálku,

děkuji za Vaši zprávu.

Situaci jsme prověřili a postoupili patřičné kroky.

Vaši registraci můžeme zrušit na základě výpovědi, která musí být písemná a musí být doručena Aukru výlučně v elektronické podobě. Formulář pro podání žádosti o zrušení registrace najdete na této adrese: http://aukro.cz/clear_user_data_request.php

Zde je však nutné zadat Vaše přihlašovací údaje - uživatelské jméno a heslo.

V tomto případě Vám doporučuji provést registraci nového uživatelského účtu na jinou e-mailovou adresu.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním hezkého dne
--
Eva Petrů
Zákaznický servis
Aukro s. r. o.
nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín
http://www.aukro.cz

> > Při zadávání údajů pro přihlášení je nutné věnovat pozornost záměně písmen
>
> > a číslic (O za 0 nebo l za 1), systém rozlišuje i velká a malá písmena.
> > Malou nápovědou by pro Vás mohlo být, že heslo při registraci musí obsahovat
>
> > alespoň jednu číslici.

V takovém případě Váš žádám o smazání této emailové adresy, abych se mohl registrovat znova na aukro.

Další emailovou adresu si kvůli tomu zakládat rozhodně nebudu.

na heslo si nemohu vzpomenout, na zadané údaje také ne.. Takže smažte ten email!.

Děkuji za vyřízení a napište, až to bude hotové.

Je mi líto, ale zrušení uživatelského účtu je skutečně možné pouze v případě, že znáte své přihlašovací údaje. Do údajů v Nastavení uživatelského účtu nezasahujeme. Odstranění emailové adresy je možné pouze v případě zrušení uživatelského účtu nebo změnou emailové adresy na jinou emailovou adresu na Moje Aukro > Můj účet > Nastavení: Moje údaje v sekci Email. K tomuto kroku je rovněž zapotřebí, abyste znal své přihlašovací údaje.

To není úplná pravda a sama to víte.
Může nastat několik situací, kdy účet musíte zrušit i bez znalosti přihlašovacích údajů.

například co kdyby jsem koupil doménu "mozektevidi.net" a tím pádem teď vlastním email xxx
Původní zadané údaje toho či onoho uživatele znát nemusím.
 
Jsem majitel toho emailu a nesouhlasím s registrací na aukro.cz.. čili ten email odstraňte z databáze!

Další věcí může být otázka úmrtí původního uživatele. Hm? co vy na to? Ani v takovém případě registraci nezrušíte?

Případě že přesto účet nechcete odstranit, musíte změnit email xxx na cokoliv@blablabla.com.

Chci se registrovat na aukro.cz se svojí emailovou adresou a vy mi v tom bráníte.

Už to řešíme několik měsíců, koukejte můj problém vyřešit ještě dneska.

Situaci jsem konzultovala s nadřízeným a rozhodli jsme se přistoupit k nestandardnímu kroku v podobě zneaktivnění Vaší emailové adresy, abyste si na ni mohl založit nový uživatelský účet. K tomuto kroku je však zapotřebí ověřit údaje, které jste zadal při registraci.

S odkazem na znění § 2 odst. 6 zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech a § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Vás žádáme o zaslání oboustranné kopie Vašeho občanského průkazu podmíněné Vašim výslovným souhlasem.

Jako vyjádření výslovného souhlasu se zasláním oboustranné kopie Vašeho občanského průkazu za účelem ověření Vaší totožnosti uveďte stručné prohlášení, viz níže, ze kterého je jednoznačně patrné, že se zasláním tohoto dokladu a zpracováním Vašich údajů souhlasíte, a následně jej připojte jako přílohu k posílanému emailu.

Souhlas je dáván společnosti Aukro s.r.o, jakožto správci osobních údajů, za účelem ověření Vaší totožnosti a to ke zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny na kopii občanského průkazu, tj. jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu a fotografii.

Aukro klade velký důraz na ochranu soukromí zákazníků. Informace o ochraně osobních údajů na Aukru jsou dostupné pro všechny Uživatele v Obchodních podmínkách a jejich zvláštní příloze věnované výlučně zpracovávání osobních údajů. Aukro s.r.o. jako správce dat registrovaný na Úřadě pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00, pod evidenčním číslem: 00026935, zajišťuje bezpečnost údajů sdělených jeho Uživateli. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé Aukru poskytují, jsou zpracovávány zabezpečeným elektronickým systémem, a mají k nim přístup pouze osoby - zaměstnanci Aukra, které jsou proškoleny v ochraně osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

V případě, že je adresa, kterou jste uvedl při registraci na Aukro, odlišná od adresy na Vašem občanském průkazu, zašlete nám, prosím, současně s kopií občanského průkazu také kopii (scan či foto) dalšího relevantního dokladu s adresou uvedenou na Aukro. Tento postup značně urychlí řešení situace.

Po provedení porovnání osobních údajů z kopie Vašeho občanského průkazu s údaji zadanými při Vaší registraci na Aukro.cz, bude v případě shody osobních údajů kopie Vašeho občanského průkazu z našeho systému bezodkladně odstraněna. V opačném případě bude kopie občanského průkazu zpracovávána po dobu trvání Vaší registrace na Aukro.cz.

Získáte-li dojem, že Aukro zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jste oprávněn písemně (e-mailem) požádat Aukro o vysvětlení a o odstranění případného závadného stavu (zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li Aukro žádost jako oprávněnou, je povinno neprodleně odstranit závadný stav a o těchto opatřeních Vás písemně (e-mailem) informovat. Nebude-li této žádosti vyhověno, jste oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (UOOÚ). Na UOOÚ jste oprávněn se obrátit s podnětem přímo i bez předchozí žádosti. Pokud by Vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než hmotná újma, jste oprávněn uplatňovat nároky z titulu ochrany osobnosti dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v jakémkoliv rozsahu, není tím dotčeno právo Aukra zpracovávat osobní údaje, které je Aukro oprávněno ne
 bo povinno zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Podle § 12 zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, máte právo kdykoli požádat Aukro o  poskytnutí informací ve věci zpracování Vašich osobních údajů.

K emailu přiložte prosím následující text, který nás opravňuje k prověření Vámi zadaných údajů. V opačném případě nebudeme moci zaslaný dokument k ověření údajů použít:

Uděluji správci osobních údajů, tj. společnosti Aukro s.r.o, se sídlem nám. T.G. Masaryka, 1280, Zlín, IČ: 27684555, registrované u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00026935

výslovný souhlas

1)ke zpracování osobních údajů uvedených na mém občanském průkaze;

2)za účelem ověření mé totožnosti;

3)po dobu mé registrace na Aukru. V případě shody osobních údajů z kopie Vašeho občanského průkazu s osobními údaji uvedenými při registraci na Aukro.cz bude kopie bezodkladně odstraněna.

Děkuji za pochopení a věřím, že se nám podaří tuto záležitost co nejdříve vyřešit.

Výsledek?

Po několika měsících aukro.cz nakonec můj email smazalo. Ale je to fuška takto komunikovat s velkou korporací, která se řídí dle interních pravidel.


autor článku Oldřich Šálek | datum publikování 27.duben.2011 20:28 | osobní stránky blog |

Kometáře


Komentáře a diskuze ke článku tady
diskuze ke článku